Konsulttjänster
effektid

Interrim- och projektuppdrag

När flexibla lösningar behövs är en interimschef ofta en oumbärlig och utmärkt lösning. Jag kan tillföra en bred kompetens och erfarenheter från olika branscher och arbetar efter maximen ”Jag kommer för att gå.” Det är ett arbetssätt som innebär ett lösningsorienterat tillvägagångssätt.

Affärs- och organisationsuteckling

Alla företag måste kontinuerligt utvecklas för att förbli konkurrenskraftiga. Oftast blir det viktiga övergripande arbetet, som ska gynna den långsiktiga positiva utvecklingen, eftersatt och får för lite uppmärksamhet. Företagets produkter och tjänster behöva matcha kundernas efterfrågan och behov.
Affärsutveckling är ett stort område och jag kan hjälpa till med att hitta rätt väg framåt för er verksamhet.

Marknads- och affärsplanering

Jag hjälper er att ta fram en affärs- och marknadsplan anpassad till företaget. Den baseras på de strategier och unika förutsättningar som ert företag har. I grunden ligger en genomgång av förutsättningar och företagets situation samt målsättningar. Vi ser över och analyserar er nuvarande marknadssituation och vilken position ni har just nu.

Vi tar tillsammans fram en planering eller omarbetar er befintliga, samt förankrar den i organisationen.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna