Vem
effektid

DRiV vänder sig till alla inom tjänstesektorn och administration.


Stora delar av oss arbetar i dag som tjänstemän eller inom tjänstesektorn, med någon form av administration eller dokumentation.

DRiV hjälper att effektivisera arbetsflödt, minimerar sökandet och skapa fokus på processer som har direkt kundnytta istället för tidsslöseri. 

Alla organisationer inom det privata näringsliv eller den offentliga sektorn har nytta av ett strukturerad och standatiserad arbetsätt.  


Företag med DRiV:

"Utan standarder kan ingen förbättring ske"


Taiichi Ohno


Copyright © Alla rättigheter förbehållna