Varför LEAN
effektid

LEAN som koncept för effektivisering och förbättring i företag, har ursprungligen använts i tillverkningsprocesser och produktionsmiljöer. Metoden kan dock med fördel tillämpas på andra processer i ett företag. Även renodlade tjänsteföretag och andra verksamheter dra idag stor nytta av principerna i LEAN

Kort om LEAN


Lean, utvecklad av Taiichi Ohno, är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar och tar bort tidstjuvar som hindrar från detta. Ett ineffektivt arbetssätt anses som ett slöseri med tid som minskar värdeskapandet för kunden. Lean kan delas upp i tre delar:

 1.  Arbetssätt
 2.  Värdering
 3.  Verktyg

Arbetssätt


Lean präglas av ett gemensamt och visuellt arbetsätt.  Alla ska vara delaktiga.

Processer kartläggs och visualiseras på tavlorna där man möts och hitta förbättringar.

Värderingar


 • Allt kan bli bättre (kaizen). 
 • Problem ska ses som möjligheter istället för att letar syndabockar 
 • börja med att förändra dig själv du vet bästvad som behövs. Du ansvara för din egen förbättring.
 • Fokusera alltid på kundvärde.

Verktyg


LEAN består av en rad verktyg. Ett  centralt element är 5S som står för

 • Seiri (sortera)
 • Seition (strukturera)
 • Shitsuke (skapa vana)
 • Seiso (städa)
 • Seiketsu (standaardisera)

Varför LEAN för tjänstemän?


DRiV är LEAN för tjänstemän.  Arbetsättet tillför mycket possitivt till företaget och mäniskorna.

Ni kommer:

 • att arbetar mer fokuserat
 • att ha bättre planering och bättre överblick
 • att ha bättre ordning på skrivbord, i datorn och i mailen
 • få en mer stimulerande arbetsmiljö
 • att få bättre struktur på arbetsuppgifter
 • till fler och snabbare avslut

"Att inte har några problem, är det största problem av alla"Taiichi Ohno


Copyright © Alla rättigheter förbehållna