DRiV
effektid

                 - LEAN för tjänstemän

Direkta resultat i vardagen

DRiV

Hur använder vi vår tid? 

Varför tycks den aldrig räcka till?

Många av oss upplever att vi arbetar mer än någonsin, ändå hinner vi inte fokusera på rätt saker. Vi slöser tid både i vår fysiska arbetsvardag och  i den digitala miljön. Vi behöver förändra vanor och beteenden för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Då är det viktigt att ha verktyg och metoder för att kunna arbeta effektivare och på så vis frigöra tid och minska stress.


över 4000 deltagre

 

Sen början av DRiV konceptet har mer än 4000 deltagre ökad sitt personliga DRiV.

Kunderna finns inom alla branscher.

6 timmar frigjord tid

 

Våra utvärderingar visar på ett snitt på 6 timmar per person och vecka  i frigjort tid. 

Direkta resultat

 

Kombination av teori och mycket handledd praxis på den egna arbetsplatsen leda till direkta resultat.

Vad deltagarna tycker:

100%

Copyright © Alla rättigheter förbehållna